Konsta Toivonen - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Etusivulle

Takaisin

Tehtävien toimeksianto: http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

Tehtävissä käytetyt laitteet:
HP ProBook 655 G2: Xubuntu 16.04 LTS x64
Digital Ocean -palvelun ylläpitämä virtuaalipalvelin: 1 GB Memory / 25 GB Disk / AMS3 - Ubuntu 16.04.3 x64


H2

b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.

Loin palvelimelleni tilan "apache2.sls" joka asentaa apache2:n,
muuttaa oletusetusivun alkuperäisestä,
sallii käyttäjien omat kotisivut komennolla "sudo a2enmod userdir"
ja käynnistää apache2:n uudelleen komennolla "sudo systemctl restart apache2.service"

apache2.sls

Ajoin tilan "apache2.sls" kaikille palvelimeni orjille komennolla "sudo salt '*' state.apply apache2"

state.apply

Tilan ajo onnistui orjalla "alainen".
Tilan kaikki neljä vaihetta onnistuivat ja kolme niistä teki muutoksia levylle.


c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)

PHP:n toimiminen kotisivuilla vaatii paketin "libapache2-mod-php" asentamista komennolla "sudo apt-get -y install libapache2-mod-php"

Tämän jälkeen käyttäjien omilla sivuilla toimiminen mahdollistetaan muokkaamalla tiedostoa "/etc/apache2/mods-available/php7.0.conf"

PHP-enable-user

Loin Salt-masterilleni kopion tiedostosta php7.0.conf polkuun /srv/salt/apache2

Lopuksi Apache 2 tulee käynnistää uusiksi komennolla "sudo systemctl restart apache2.service"

Loin masterilleni tilan "php.sls" joka tekee listaamani vaiheet.

install-php

Aktivoin tilan komennolla "sudo salt '*' state.apply php"

working

Tilan ajo sujui ongelmitta, orjalle tehtiin kolme muutosta, joista tämän tehtävän kannalta tärkein oli muutos asetustiedostoon.


d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla.

Lisäsin palvelimeni "/etc/hosts" -tiedostoon rivin "127.0.0.1 www.testsite.com"

hosts

Kopioin hosts-tiedoston palvelimelleni polkuun "/srv/salt/apache2/"

Loin "testsite.sls" -tiedoston polkuun "/srv/salt/"

testsite

Aktivoin tilan komennolla "sudo salt '*' state.apply testsite"

working
testsite working

e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.

Loin esimerkkikotisivun "index.html" Masterin polkuun /srv/salt/apache2

example

Loin tilan "indexsite.sls" joka luo orjalle kansion "public_html" polkuun "/etc/skel/public_html" ja luo sinne kopion tiedostosta "/srv/salt/apache2/index.html"

indexsite.sls

Ajoin tilan komennolla "sudo salt '*' state.apply indexsite"

indexsite-working

Ajo onnistui ja teki kaksi muutosta orjaan "alainen"

Loin orjalla uuden käyttäjän "pekka" ja kotisivu ilmestyi automaattisesti.

indexsite.sls

Lähteet:

https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/starting_states.html#how-do-i-use-salt-states